Danh mục sản phẩm

Hiển thị

Quạt làm mát EcoFan

Quạt làm mát Ecofan 14000

1) Fan type: Axlal flow 2) công suất:370W 3) Điện áp: 220V/50HZ 4) Lưu lượng gió: 18000m³/h 5) Phạm vi sử dụng: 100-150m² 6) Độ ồn: ≥60-70db

Quạt làm mát Ecofan 12000

1) Fan type: Axlal flow 2) công suất:250W 3) Điện áp: 220V/50HZ 4) Lưu lượng gió: 12000m³/h 5) Phạm vi sử dụnga: 80-110m² 6) Độ ồn: ≥60-70db

Quạt làm mát Ecofan 9500

1) Fan type: Axlal flow 2) công suất:450W 3) Điện áp: 220V/50HZ 4) Lưu lượng gió: 9500m³/h 5) Phạm vi sử dụng: 50-80m²

Quạt làm mát Ecofan 7500

1) Fan type: Axlal flow 2) công suất:380W 3) Điện áp: 220V/50HZ 4) Lưu lượng gió: 7500m³/h 5) Phạm vi sử dụng: 40-70m²

Quạt làm mát Ecofan 6500

1) Fan type: Axlal flow 2) công suất:200W 3) Điện áp: 220V/50HZ 4) Lưu lượng gió: 6500m³/h 5) Phạm vi sử dụng: 40-65m²

Quạt làm mát Ecofan 4000

1) Fan type: Axlal flow 2) công suất:110W 3) Điện áp: 220V/50HZ 4) Lưu lượng gió: 4000m³/h 5) Phạm vi sử dụng: 20-40m²