Danh mục sản phẩm

Hiển thị

Máy nước nóng năng lượng mặt trời

Máy nước nóng Chịu áp, dùng tấm phẳng hấp thụ cao cấp

Bảo hành: 60 (tháng) Sản phẩm có 2 loại: + Bình bảo ôn hợp kim nhôm(PVDF) + Bình bảo ôn Tôn Hoa.

Máy nước nóng năng lượng mặt trời dùng ống ø58 chất lượng cao

Bảo hành: 60 (tháng) Sản phẩm Có 2 loại: + Sản phẩm dùng ống ø58 chất lượng cao bình bảo ôn Inox + Sản phẩm dùng ống ø58 chất lượng cao bình bảo ôn PVDF

Máy nước nóng năng lượng mặt trời dùng ống siêu dẫn

Bảo hành: 60 (tháng) Sản phẩm Có 2 loại: + Sản phẩm dùng ống siêu dẫn bình bảo ôn Inox + Sản phẩm dùng ống siêu dẫn bình bảo ôn PVDF

Máy nước nóng năng lượng mặt trời dùng ống ø70 chất lượng cao

Bảo hành: 60 (tháng) Sản phẩm Có 2 loại: + Sản phẩm dùng ống ø70 chất lượng cao bình bảo ôn Inox + Sản phẩm dùng ống ø70 chất lượng cao bình bảo ôn PVD