Danh mục sản phẩm

Hiển thị

Đèn xưởng đui E27

Đèn LED xưởng đui E27 70w

Ứng dụng: lắp đặt ở các xưởng gia công.,nhà kho, bến bãi, xí nghiệp

Đèn LED xưởng đui E27 50w

Ứng dụng: lắp đặt ở các xưởng gia công.,nhà kho, bến bãi, xí nghiệp

Đèn LED xưởng đui E27 30w

Ứng dụng: lắp đặt ở các xưởng gia công.,nhà kho, bến bãi, xí nghiệp

Đèn LED xưởng đui E27 20w

Ứng dụng: lắp đặt ở các xưởng gia công.,nhà kho, bến bãi, xí nghiệp