Danh mục sản phẩm

Hiển thị

Bóng búp tích điện

Bóng đèn Led búp 9w tích điện

Bóng đèn thắp sáng bằng nước phòng những lúc các bạn mất điện bóng đc sử dụng như bóng điện bình thường nhưng khi mất điện có thể tháo bóng sử dụng thay đèn tích tiện

Bóng đèn Led búp 7w tích điện

Bóng đèn thắp sáng bằng nước phòng những lúc các bạn mất điện bóng đc sử dụng như bóng điện bình thường nhưng khi mất điện có thể tháo bóng sử dụng thay đèn tích tiện.